your Company’s next Top Model, deel II

De vorige keer bij ‘your Company’s next Top Model’ heb ik uitgelegd hoe modellen een rol spelen in Smart Industry 4.0. Zelfs als u het niet weet, helpen ze u uw bedrijf te digitaliseren. Slimme modellen, niet dan?

In deel II maakt u kennis met de modellen, kunt u een glimp opvangen van hoe ze eruit zien en meer te weten komen over hun ambities om van deze wereld een betere plek te maken! Als u een manager bent en denkt dat dit allemaal te technisch of theoretisch voor u is … kunt u beter even doorbijten en verder lezen als u wilt weten wat u te wachten staat op het pad naar digitalisering en Smart Industry 4.0.

Er zijn twee categorieën: probleemdomeinmodellen en oplossingsdomeinmodellen (let op: ‘probleemdomein’ en ‘oplossingsdomein’ gezien vanuit uw perspectief, wat betekent dat uw oplossing mogelijk het probleem van iemand anders is …). Volgt u mij nog?

Binnen deze domeinen zijn er twee hoofdtypen van modellen: structuur- en gedragsmodellen.

Laten we dit eens toepassen op uw bedrijf, ervan uitgaande dat uw bedrijf oplossingen biedt om aan de behoeften van klanten te voldoen:

 • marktsegmentatie: structureel model in probleemdomein
 • voorspelling van klantenaankoop: gedragsmodel in probleemdomein
 • organigram: structureel model in oplossingsdomein
 • resourceplanning: gedragsmodel in oplossingsdomein

Ziet u die ‘simulatie’-ring rond het gedragsmodel? Dat is waar dingen echt interessant worden. De bovenstaande voorbeelden zijn allemaal ‘statisch’. Simulatie voegt dynamiek toe aan het model, waardoor het mogelijk is om het gedrag te observeren, het te voorspellen, te valideren en te vergelijken met gebeurtenissen uit het echte leven. Voorspellende algoritmen op big data simuleren de nabije toekomst. Hoe denkt u dat de weersvoorspelling wordt geproduceerd? De laatste ontwikkeling is … computers die mensen simuleren: kunstmatige intelligentie.

Laten we nog een voorbeeld nemen van het product dat dit bedrijf maakt; plaatbewerkingsapparatuur.

 • 3D-CAD-model voor plaatstaal: structureel model in probleemdomein
 • eindige-elementenanalysemodel van plaatstaal: gedragsmodel in probleemdomein
 • plaatbewerkingsmachine 3D CAD-model: structureel model in oplossingsdomein
 • plaatbewerkingsmachine CNC programma: gedragsmodel in oplossingsdomein

Dit is, kort gezegd, waar een ‘Digital Twin’ van gemaakt is.

We hebben dus structurele modellen en gedragsmodellen gezien, zowel in het probleemdomein als in het oplossingsdomein. Daarnaast hebben modellen ook een ‘karakter’.

Er zijn

 • de elementaire fysieke modellen: de grenzen bepalen van wat mogelijk is
 • de creatieve conceptuele modellen: om je nieuwe ideeën te brengen
 • de praktische implementatie modellen: om u in de echte wereld te ondersteunen

Voorbeeld

Merk op dat de ‘oplossingsruimte‘ (het aantal mogelijke oplossingen ‘afgedekt’ door het model) neemt af naarmate uw model praktischer wordt. Dit komt door zgn. ‘constraints’; beperkingen die worden opgelegd. Waar het fysieke model alleen beperkt wordt door natuurkundige wetten, houdt het implementatiemodel rekening met alle vereisten, functioneel en niet-functioneel (b.v. maakbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid) die aan uw eindproduct worden gesteld.

De vorm van voorwerpen in de echte wereld wordt bepaald door ‘constraints’

Uw bedrijf kan het product dat het maakt op veel verschillende manieren produceren. Maar ‘constraints’ hebben de oplossingsruimte versmald. De marktvraag en verwachtingen ten aanzien van kwaliteit, levertijd en kosten hebben uw bedrijf gevormd. Esthetische, economische en technologische grenzen bepaalden de vorm van het product.

Merk ook op dat wanneer modellen praktischer worden, ze groter, complexer en gedetailleerder worden. Tot een punt dat ze voldoende informatie bevatten of kunnen produceren om de kloof met de echte wereld te dichten. Het kost behoorlijk wat moeite om dat niveau te bereiken, maar de voordelen zullen in de dagelijkse praktijk merkbaar en tastbaar zijn.

Op dat moment heeft u het punt bereikt waar Smart Industyr 4.0 werkelijkheid wordt!

Hier ligt ook een grote uitdaging: hoe praktischer uw bedrijf (cultuur) is, hoe complexer de benodigde modellen zijn. Hebben u en uw collega’s de vaardigheden om ze te bouwen?

De volgende keer bij ‘your Company’s next Top Model’ zal ik u helpen bij het kiezen van uw volgende topmodel!

Als je niet kunt wachten om er meer over te horen, bel me dan => ideci