Technologie en de mensheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden sinds het gebruik van de stok en het vuur als gereedschap. Gereedschap, technologie om de mens het leven makkelijker te maken. ‘Techniek dient de mens’ sinds … mensenheugenis.

In den beginne was er niets. Het industriële landschap was woest en ledig…