Modularity for dummies, laatste deel … denk ik

Engineering to Order, Configure to Order, Configure to Assemble, Smart Customization … daar wil ik dan ook wel een kreet aan toevoegen: Configure to Engineering! Of Smart Engineering … of … of…

In ieder geval: ergens tussen het leveren van een in beton gegoten standaard product en de handgemaakte special, daar ligt voor veel bedrijven de ‘sweet spot’. Flexibel genoeg om de klant tegemoet te kunnen komen, maar standaard genoeg om toch binnen de gouden driehoek, van tijd-geld-kwaliteit, een gezonde bedrijfsvoering te realiseren.

De economische wetten schrijven immers voor dat de product waarde perceptie van de klant groter moet zijn dan de door de producent geleverde inspanning: anders is het lastig geld verdienen… (het blauwe vlak in onderstaande figuur).

Modulaire producten maken Configure to Order en Smart Customization mogelijk. Beide zijn manieren om de marge tussen klant waarde perceptie en producent waarde perceptie te vergroten.

In de voorgaande vier delen probeerde ik helder te maken wat modulariteit eigenlijk ishoe modulair uw product dan wel niet moet zijnwat dat betekent voor het beheren van al uw productvarianten en hoe een product-configurator daarbij kan helpen.

Het probleem dat ik namelijk zie is dat men krampachtig probeert concepten van grote autofabrikanten over te nemen terwijl …

… men natuurlijk geen autofabrikant is …

…en ook niet wil worden. Simpelweg omdat men geen product maakt dat in soortgelijke hoeveelheden als een auto geproduceerd zal gaan worden (men bedient een niet zo’n omvangrijke markt).

En omdat men altijd een deel klant-specifiek zal willen leveren. Niet alleen om de klant tevreden te stellen en de concurrentie te slim af te zijn, maar ook omdat daarin uw productinnovatie ligt.

En vergis u trouwens niet in de successen van de auto-industrie: terugroepacties (www.terugroepregister.rdw.nl) zijn eerder regel dan uitzondering. Bovendien wordt de verkoop en nazorg van hun producten verzorgd door dealers. Die hebben het contact met de klant. Klantwensen komen nooit rechtstreeks bij de R&D afdeling van Volkswagen binnen. Die afstand is soms wel prettig … maar een luxe die de meeste bedrijven zich niet kunnen veroorloven. Die machine die u onlangs leverde aan Brazilië laat zich niet terugroepen en dan zit er niets anders op dan uw engineer op het vliegtuig te zetten om het probleem ter plaatse op te lossen.

Het feit dat men een auto kan produceren tegen een, in mijn ogen, belachelijk lage prijs heeft alles te maken met de volumes die men produceert. En dat heeft weer alles te maken met de automatiseringsgraad in een moderne autoproductielijn.

En zo kijk ik ook tegen engineering aan. Het maakt deel uit van uw productielijn: beginnend bij verkoop en eindigend bij service en onderhoud. En ook al heeft u uw verkopers vervangen door een sales-configurator en web-shop, wordt de productie en assemblage door robots uitgevoerd en is al het service werk uitbesteed aan derden… in de kenniskern van uw bedrijf, daar waar klant- en marktvraag door uw engineers vertaald worden naar een product, …

… wordt nog altijd ambachtelijk gewerkt.

Ik heb een achtergrond in software engineering. Daar is het doel van standaardisatie en modulair bouwen het hergebruiken van oplossingen, concepten … kennis. De winst zit hem dan niet zozeer in het reduceren van de kosten, maar in het vrijmaken van denkkracht voor nieuwe ideeën die de product innovatie drijven.

Wanneer je die benadering ook toepast op ‘fysieke’ technische disciplines zoals elektrotechniek en werktuigbouwkunde, dan is de kostenreductie in de materiaalstroom die daarmee gepaard gaan ‘mooi meegenomen’.

Andersom werkt dat niet zo: wanneer kostenreductie in de materiaalstroom het doel van modulair bouwen is, gaat dat niet vanzelf gepaard met een verbetering van de engineering efficiëntie. Tenzij u het zich kan permitteren om engineering volledig uit de waardeketen te halen en net als uw grote voorbeeld, de autofabrikant, 100% Configure to Order te gaan produceren.

Zit uw bottleneck niet langer in de materiaalstroom, maar bij uw engineering, en/of heeft de kreet Configure to Engineering boven aan dit artikel uw interesse gewekt, maak dan een afspraak voor een nadere toelichting.