Common Language

‘Common Language’ laat zich vertalen als ‘gemeenschappelijke taal’. Altijd handig wanneer je wilt samenwerken als een team. Of je nou in een orkest speelt of als team een technische installatie probeert te ontwerpen. Musici gebruiken het notenschrift als taal. Maar op welke manier communiceer binnen je projectteam? De mechanische engineers spreken AutoCAD’s, de elektrotechnische engineers spreken EPLAN’s en de software engineers spreken IEC61131. En de klant spreekt geen van die talen. Hoe zorg je er voor dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken? Zodat er geen verwarring ontstaat over het te ontwerpen systeem, de installatie of machine?

Systems Engineering beoogt een brug te slaan tussen verschillende disciplines,

door taalbarrières weg te nemen en duidelijke afspraken te maken over de te volgen werkwijze. Een discipline overstijgende benadering voor het ontwerpen van ‘systemen’: procesinstallaties, waterzuiveringen, productielijnen, machines, gebouwen, schepen, olieboorplatformen, windmolenparken, automatische eiersnijders, etc.

Wanneer je ‘systems engineering’ googled dan schrik je nogal. Het lijkt vooral een manier om ingewikkeld te doen, wat wellicht nodig is wanneer je een raket naar mars wilt schieten, maar toch niet voor de installaties die u als bedrijf al tientallen jaren bouwt?

De essentie van systems engineering, het multi-disciplinair ontwerpen van een installatie, is echter van steeds groter belang in de moderne, met elektronica en software gevulde systemen die u ontwikkeld. Ook in de bouw (BIM) en weg- en waterbouw (o.a. Rijkswaterstaat) is deze trend zichtbaar.

‘Common Language’ laat zich ook vertalen als ‘gewone taal’. Altijd handig wanneer je het niet moeilijker wilt maken dan het al is. Maar juist iets ingewikkelds op een heldere, duidelijke en eenvoudig te begrijpen manier over brengen, dat is misschien wel het moeilijkste wat er is. En toch is dat wat Henrik Balslev voor ogen had toen hij begon aan wat nu het Systems Engineering Concept® is. Een handzame handleiding voor het daadwerkelijk toepassen van systems engineering in uw projecten. Heel praktisch en pragmatisch, learning-by-doing.

SEC® focust op drie aandachtsgebieden:

1. Structureren van de systeem beschrijving

2. Verbeteren van de communicatie tussen betrokken mensen en partijen

3. Het omgaan met veranderingen en voortschrijdend inzicht gedurende de systeem ontwikkeling

SEC® doet dat door:

1. Het vastleggen van niet-perfecte requirements in een systeem structuur

2. Stapsgewijze, iteratieve ontwikkeling overeenkomstig het ‘Spiral model’ om het systeem ontwerp geleidelijk tot volwassenheid te brengen

3. Stapsgewijze en gecontroleerde verzameling van de benodigde informatie en documentatie in 7 Levels of Information

SEC® laat zich aanpassen aan uw werkwijze, zonder deze principes uit het oog te verliezen is o.a. met succes toegepast in off-shore industrie, machinebouw en scheepsbouw. Meest recent door de Keizer Marine Engineering die op deze manier de 140 systemen in een superjacht integreren.

Zoals Henrik Balslev het zegt: It’s all about creating a common language!™ , want niets is zo moeilijk als makkelijk samenwerken.

Wanneer u zoekt naar manieren om systems engineering daadwerkelijk in de praktijk te brengen, kom ik graag langs om meer te vertellen over het Systems Engineering Concept®.