EtO, CtO, Smart Customization

In dit artikel leg ik uit wat, vanuit het oogpunt van engineering, het verschil is tussen Engineering to Order, Configure to Order en Smart Customization.

Er zijn nogal wat bedrijven die worstelen in hun zoektocht naar de balans tussen klant specifieke oplossingen leveren en standaardiseren. Men wil immers de klant tevreden stellen en de concurrent te slim af zijn, maar tegelijkertijd ook een gezonde winstmarge halen.

Er zijn bedrijven die prima geld verdienen met hun Engineering to Order, projectmatige bedrijfsvoering. Maar die , om welke reden dan ook, op een efficiëntere manier hun marge willen vergroten.

Geïnspireerd door autofabrikanten en IKEA slaan zij dan de weg van Configure to Order in. Soms lukt dat, soms lukt dat deels, en soms lukt dat totaal niet. Dat kan te maken hebben met de rol en positie die de afdeling engineering, daar waar de wens van uw klant vertaald wordt in een mooie oplossing, in de waarde keten heeft.

Omdat te kunnen begrijpen eerst een kort overzicht van EtO, CtO en Smart Customization.

Bij EtO zit de engineering afdeling ‘in de keten’. Alle opdrachten (orders) worden door de engineering afdeling uitgewerkt tot een detail niveau dat nodig is om de installatie of machine te kunnen bouwen. Alle klantspecifieke eisen en wensen worden vertaald naar een oplossing die grotendeels op maat gemaakt is. Ook alle nieuwe concepten en innovaties worden in de projecten uitgewerkt. En dat brengt natuurlijk best technische, en dus financiële, risico’s met zich mee.

Bij CtO is engineering uit de keten gehaald en ondergebracht in een aparte afdeling, vaak Research en Development genoemd. Maar in feite nog steeds de club mensen die de vraag van de klant/markt vertaald in technische oplossingen. Groot verschil is echter dat deze terugkoppeling vanuit de keten een beduidend langere route aflegt, en langer duurt, dan bij een EtO bedrijf. De lijntjes zijn langer. En dat is prima wanneer men het zich kan veroorloven, of het zelfs wenselijk is, dat innovaties elkaar niet te snel opvolgen.

Autofabrikanten en IKEA zijn succesvol met deze werkwijze. Maar besef wel dat de enige manier om op deze manier aan een klantspecifieke wens te voldoen is door eerst het product te leveren conform standaard, en daarna aan te passen aan de klant. In de praktijk is dat zo duur dat het zelden gedaan wordt. Laat men toe dat er klantspecifieke aanpassingen gedaan worden tijdens de productie, dan valt het CtO principe in duigen en zal men er niet de voordelen van plukken.

Smart Customization is een term o.a. gepromoot door adviesbureau IPL. Het is een tussenvorm waarbij EtO gecombineerd wordt met CtO. Ontstaan vanuit het besef dat veel bedrijven hun concurrentie- en innovatiekracht ontlenen aan het feit dat zij klantspecifieke oplossingen maken.

Hierbij wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen wat standaard is en wat ‘special’ is. Het standaard deel kan volgens CtO principes worden gebouwd, het special deel volgens EtO principes.

Klinkt mooi? Te mooi? Wellicht, want zoals met alle techniek zit ook hier ‘the devil in the detail‘.

Om Smart Customization mogelijk te maken is namelijk een andere benadering nodig dan bij CtO. Vooral daar waar het gaat om het maken van een modulaire product structuur. Bij CtO wordt daarbij veelal ’top-down’ geredeneerd, aangezien het product, en al zijn varianten, volledig in kaart kan worden gebracht.

Bij Smart Customization is echter een deel van het product niet bekend: 5%? 10% 20% 50% is klant specifiek. En dat vraagt om een ‘bottom-up’ benadering.

Configure to Engineering is gebaseerd op dat principe: men bouwt met de kleinste standaard delen modules samen tot het niveau dat nog door de standaard gedekt wordt. Soms is dat 50%, soms is dat 95%. De rest is EtO.

Meer weten? Neem contact op!